Disclaimer

 1. Identificerende gegevens: In overeenstemming met de rapportageverplichtingen van artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli Services Society Informatie en elektronische handel, hieronder geven de volgende informatie: de ondernemer van www.iberplaya.com is Iberplaya Salou S.L (hierna Iberplaya), die voor deze doeleinden aan de Calle Mayor, 29, lokaal, BTW-nummer: B-10980175 in het handelsregister van Madrid ingeschreven in volume 3326, folio 78 inscriptie 1 blad T-59195, de IBERPLAYA SALOU Company Limited entiteit. Contact E-mail: info@iberplaya.com.    
 2. GEBRUIKERS: Toegang en / of het gebruik van deze www.iberplaya.com portaal schrijft de toestand van de gebruiker, die aanvaardt, van een dergelijke toegang en / of het gebruik, de Algemene Voorwaarden hier vermeld. De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene voorwaarden in hun geval zijn afdwingbaar.    
 3. GEBRUIK VAN DE PORTAL: www.iberplaya.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "content") op het internet behoren tot Iberplaya of haar licentiegevers waartoe de gebruiker toegang heeft. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het record nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of content. De plaat zal de gebruiker verantwoordelijk voor de ware en legale informatie. Als gevolg van deze registratie kan de gebruiker een wachtwoord dat verantwoordelijk zal zijn, verpanding te ijverig en vertrouwelijke gebruik van te maken te bieden. De gebruiker verbindt zich ertoe om het juiste gebruik van de inhoud en diensten (zoals chat-diensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die Iberplaya biedt via haar website en bij wijze van voorbeeld te maken, maar niet beperkt tot, niet te gebruiken voor (i) die betrokken zijn bij illegale activiteiten, illegale of in strijd met de goede trouw en de openbare orde; (Ii) verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische, illegale, verontschuldiging van terrorisme of tegen de mensenrechten; (Iii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen Iberplaya, haar leveranciers of derden, het introduceren of het verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die kunnen veroorzaken de hiervoor genoemde schade zijn; (Iv) een poging om toegang te krijgen en, in voorkomend geval, gebruik maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten wijzigen of te manipuleren. Iberplaya behoudt zich het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen die het respect voor de menselijke waardigheid schenden, die discriminerend, xenofobe, racistische, pornografische zijn, dat de jeugd of kindertijd, orde of de openbare veiligheid of dreigen te verwijderen naar zijn mening, zijn niet geschikt voor publicatie. In ieder geval, Iberplaya niet verantwoordelijk voor de standpunten van de gebruikers uitgedrukt door middel van forums, chatrooms of andere participatie-instrumenten.    
 4. Gegevensbescherming: Iberplaya voldoet aan de richtlijnen van de Wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december houdende goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de wet is goedgekeurd organische en andere regelingen van kracht ten alle tijden, en streeft naar het juiste gebruik en de verwerking van persoonlijke gebruikersgegevens te garanderen. Om dit te doen samen met elke vorm van het verzamelen van persoonsgegevens, diensten die de gebruiker Iberplaya kan vragen, zal de gebruiker van het bestaan ​​en de aanvaarding van de voorwaarden van de verwerking van de gegevens in elk geval op de hoogte, het informeren de verantwoordelijkheid van de aangemaakte bestand, het adres van de mogelijkheid om hun rechten op toegang, rectificatie, annulering of oppositie, het doel van de verwerking en datacommunicatie aan derden in voorkomend geval uit te oefenen. Ook Iberplaya meldt dat voldoet aan de Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel en verzocht om toestemming voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden te allen tijde.
 5. Intellectuele eigendom: Iberplaya op zichzelf of als een gevolmachtigde, eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom haar website, alsmede de elementen daarin (niet beperkt tot, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en vormgeving, materiaalkeuze, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking ervan, de toegang en het gebruik, enz.), eigendom van Iberplaya of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf, van de Auteurswet is uitdrukkelijk verboden reproductie, verspreiding en communicatie met het publiek, met inbegrip van alle middelen van het ter beschikking stellen van alle of een deel van de de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm of op welke technische middelen, zonder toestemming van Iberplaya. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectuele eigendom eigendom Iberplaya respecteren. U kunt de portal elementen en zelfs printen bekijken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of andere hardware voorwaarde is enkel en alleen de steun voor persoonlijk en privégebruik. De gebruiker moet niet verwijderen, wijzigen, te omzeilen of te manipuleren enkele bescherming apparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's Iberplaya.    
 6. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid: Iberplayano aansprakelijk onder alle omstandigheden voor schade, van welke aard dan ook die kan veroorzaken, maar niet beperkt tot fouten of omissies in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of programma's kwaadaardige of schadelijke inhoud, ondanks alle nodige technologische maatregelen om dit te voorkomen heeft genomen    
 7. WIJZIGINGEN: Iberplaya behoudt zich het recht voor om onaangekondigd veranderingen die het nodig acht in haar website te maken, kan veranderen, verwijderen of voeg inhoud en diensten die via het zelfde als de wijze waarop zij worden aangeboden of gelegen op haar website.    
 8. LINKS: In het geval dat www.iberplaya.com links of hyperlinks naar andere internetsites, Iberplaya geen controle heeft over dergelijke sites en inhoud uit te oefenen. In ieder geval Iberplaya enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link van een andere website, noch instaan ​​voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en de grondwettigheid van materiaal of informatie die op deze koppelingen of andere internetsites. Ook het opnemen van deze externe verbindingen zullen niet dat elke vereniging, fusie of samenwerking met de entiteiten aangesloten.    
 9. RECHT VAN UITSLUITING: Iberplaya behoudt zich het recht te ontzeggen of de toegang tot de portal en / of diensten worden aangeboden zonder kennisgeving in te trekken, op zichzelf of een derde, voor gebruikers die deze Gebruiksvoorwaarden schenden.    
 10. ALGEMEEN: Iberplaya streven naar de schending van deze voorwaarden en elk misbruik van de website, de uitoefening van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die kunnen door de wet.    
 11. VERANDERING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR: Iberplaya kan te allen tijde de hier genoemde, omstandigheden hierin naar behoren worden gepubliceerd veranderen. De geldigheid van deze voorwaarden zal worden op basis van hun exposure en zijn geldig tot ze worden gewijzigd door andere naar behoren gepubliceerd.    
 12. WET EN JURISDICTIE: De relatie tussen de USER Iberplaya en de Spaanse wetgeving wordt beheerst en eventuele geschillen worden aan de rechtbanken van de stad Madrid worden voorgelegd.